کد خبر : 5039
تاریخ انتشار : یکشنبه 15 تیر 1399 - 8:50

گزارش هفته‌نامه ۹ دی از تاجگردون

گزارش هفته‌نامه ۹ دی از تاجگردون

هفته‌نامه ۹ دی طی یادداشتی نوشته است:- این هفته بااخره تکلیف مجلس یازدهم که در آغاز راه است با تاجگردون معلوم خواهد شد. نماینده ای که حرف و حدیثها درباره او همیشه بوده و حاا امسال با انتخاب نمایندگانی متفاوت از مجلس دهم، این حرفها به صحن علنی مجلس و فضای رسانه ها کشیده شده

هفته‌نامه ۹ دی منتشر کرد: از رفاقت تاج‌گردون با خاوری و کروبی تا تخلفات ۳۹ هزار میلیاردی در کمیسیون تلفیق!

هفته‌نامه ۹ دی طی یادداشتی نوشته است:- این هفته بااخره تکلیف مجلس یازدهم که در آغاز راه است با تاجگردون معلوم خواهد شد. نماینده ای که حرف و
حدیثها درباره او همیشه بوده و حاا امسال با انتخاب نمایندگانی متفاوت از مجلس دهم، این حرفها به صحن علنی مجلس و فضای رسانه ها کشیده شده است. نمایندگان مخالف تایید‌ اعتبارنامه تاجگردون، در آخرین تاش خود هفته گذشته نشستی خبری در خبرگزاری مهر برگزار کردند و توضیحات و ادله خود را با رسانه ها در میان گذاشتند. پیش از آن نیزعلیرضا زاکانی منتقد اصلی حضور تاجگردون در مجلس، در رسانه ها توضیحاتی درباره پرونده او و روند بررسی اعتبارنامه در کمیسیون تحقیق مجلس ارائه کرده بود. اکنون تصمیم نهایی بر عهده همه نمایندگانی که اعتبارنامه شان تصویب و تایید شده
قرارگرفته تا در صحن مجلس در این باره تصمیم گیری کنند. نکته حائز اهمیت در این نوع رخدادهای مجلس، نقش تعیین کننده و محوری رئیس مجلس در تصمیم نهایی است. تجربه همه مجالس گذشته نشان داده رئیس مجلس، نقش ویژه‌ای در تصمیمات صحن دارد. برخی روسای سابق مجلس با لابی گری و رایزنی این نقش را پی می گرفتند اما باید توجه داشت نفس اداره جلسه، و سخنان رئیس مجلس در جلسات صحن همواره بر نظر و رای بسیاری از نمایندگان تاثیرگذار بوده است. این قدرت رئیس مجلس طبیعتا باید در راستای تحقق اهداف انقابی و شعارهای تحول خواهانه مجلس و به نفع ملت مورد استفاده قرار بگیرد و گاهی هم می تواند بر خلاف مصالح مردم و به نفع جریانات خاص سیاسی و در راستای معاملات سیاسی نقش آفرین شود؛ مانند آنچه در ماجرای تصویب بیست دقیقه ای برجام گذشت. باید منتظر ماند ودید قالیباف این بار از نقش خود چگونه استفاده خواهد کرد. هفته نامه ۹دی در سال ۹۰ و ایام انتخابات نهمین دوره
مجلس شورای اسامی، فصلی در باب نقد تاجگردون گشود و گزارشی درباره تبار و سابقه و آنچه از مفاسد تاجگردون مطرح است منتشر کرد. یکی از نکات آن گزارش اشاره به
ادعاهای درباره ارتباط پدرتاجگردون با ساواک بود که اسناد آندر گزارش کمیسیون تحقیق هم آمده است. طبق این اسناد»ظفر تاجگردون مشاور و مباشر ملک منصور باشتی معدوم
بود. نامبرده منبع اطاعاتی ساواک منحله بوده و اخبار واطلاعات الزم را مطابق نامه شماره ۵۹۷۹۲ مورخ ۹/۰۹/۲۷ به مقامات مافوق گزارش می نموده است. از طرفی نامبرده
طبق لیست اسامی کانون های حزب رستاخیز ساواک، رئیس حزب رستاخیز گچساران بوده است.
بعداز انقلاب به همراه ملک منصور خان باشتی دستگیرشد و طی حکم شماره ۵۸۲ مورخ ۰۱/۰/۲۹ و ۰۸۵۱/۵مورخ ۰۱/۰/۲۹ فقط مصادره اموال گردید و با نفوذ
۰۸۵۱/۵مورخ ۰۱/۰/۲۹ فقط مصادره اموال گردید و با نفوذ پسربرادرش بهرام تاج گردون (منبع۸۰۹۷ ساواک) که درگروه انقلابیون خودش را جا زده بود آزاد شد و در یک تصادف کشته شد.« اکنون بد نیست به بخشهایی از آن گزارش که با عنوان »شریک فتنه و رفیق انحراف، در راه مجلس« در شماره چهلم ۹دی در تاریخ ۱۵ بهمن سال ۱۳۹۰ منتشر شده است،
دوباره نگاهی انداخته شود:»مهره به اصطاح سفید، پلی مستحکم تر از ملک زاده و مهدی
جهانگیری برای پیوندهای پنهان جریان فتنه و جریان انحرافی است. وی که از حامیان فتنه ۸۸ بود، ارتباطات قابل توجهی هم با ساکتین فتنه دارد. گو اینکه برای حضور در قدرت، مرزی در صف بندی های سیاسی نمی شناسد! وی در حالی سعی دارد ردپای
خود را در تحصن فتنه گران در مجلس ششم و نیز فتنه ۸۸پنهان نگه دارد که چند تن از دوستانش در ماجرای فساد سه هزارمیلیاردی نقش متهم و چند تن از دوستانش در مدیریت های کلان مغتنمند. این فرد کسی نیست جز غلامرضا تاج گردون.
❚ تبارشناسی »تاج گردون« و ارتباط پدر با ساواک
»تاج گردون« در یکی از شهرهای جنوبی کشور به دنیا آمد.وفق گزارش یکی از علمای جنوب، پدر او با ساواک همکاری می کرد و در مکاتبات رسمی ساواک نام »بیژن منصوری«
را برای خود برگزیده بود تا هویت واقعی خویش را پنهان نگه دارد.بیژن منصوری، در اصل نام واقعی یکی از رابطان»کنسولگری انگلیس« در خرمشهر با خوانین محلی جنوب
بود و مباشر مخصوص »منصور خان پسر اسدالله خان باشتی« مالک بزرگ باشت از توابع کهکیلویه محسوب می شد.بیژن منصوری، توانست با حمایت کنسولگری انگلیس و
منصورخان باشتی و نیز پیوستن به حزب رستاخیز، موقعیتی در جنوب کسب کند و همراه با منصورخان به زمین خواری و ظلم و ستم بر مردم منطقه زندگی مرفهی برای خود بسازد.
پس از پیروزی انقاب اسامی، منصورخان باشتی بازداشت و از سوی حضرت آیت الله جنتی حاکم شرع خوزستان به اعدام محکوم شد و بیژن منصوری نیز موقعیت پیشین خود‌را از دست داد. پدر »تاج گردون«، که از نام بیژن منصوری به عنوان مأمور ساواک استفاده می کرد پس از پیروزی انقلاب اسلامی، با شکایت دهقانان و کشاورزان تحت پیگرد قرار گرفت. اما استفاده وی از نام مستعار »بیژن منصوری«موجب گردید سوابق وی تا حدودی پنهان بماند. تا جائی که حتی سودای پیوستن به صفوف انقلاب اسلامی را نیز در سر‌بپروراند. بستگان او نیز به موقعیت های سیاسی و اقتصادی قابل توجهی دست یافتند.
❚ »تاج گردون« در مسیر کارگزاران
»تاج گردون« در حالی که کمتر از ۳۰ سال داشت، توانست به مدیریت یکی از سازمانهای معتبر مالی در استانهای فارس و کهگیلویه و بویر احمد دست یابد. وی در راه پیشرفت،
بستگان و دوستانی را نیز به این سازمان برد و یک باند مدیریتی تشکیل داد. این باند، از طریق ارتباط با شرکتهای پیمانکاری،پشتوانه مالی و اقتصادی خود را نیز تقویت کرد. وی همچنین از طریق پیوند با محمد جهرمی- استاندار وقت فارس- وحسین مرعشی- استاندار وقت کرمان- به دیگر کانونهای قدرت نزدیک شد و همزمان با تشکیل حزب کارگزاران در
سال ۱۳۷۴ ،در شمار یکی از مدیران هوادار این حزب دولت ساخته جای گرفت. با این حال حساسیت نهادهای نظارتی،اطلاعاتی و قضائی مسئول، موجب گردید پرونده هائی
علیه اعضای این گروه تشکیل گردد و به اخراج تعدادی از نیروهای این سازمان در شیراز و یاسوج انجامد. اما رایزنیهای »تاج گردون« با عناصری چون حسین مرعشی و
مهدی هاشمی رفسنجانی موجب گردید تمام ابعاد تخلفات این باند، آشکار نگردد.
❚ تغییر مسیر »تاج گردون«
در آستانه انتخابات هفتمین دوره ریاست جمهوری، »تاجگردون«، خود را به محمد خاتمی متمایل نشان داد. با تشکیل حزب مشارکت به این حزب پیوست و به چهره اصلی این حزب در کهکیلویه و بویراحمد بدل شد. در انتخابات مجلس ششم،»ب.ت« پسر عموی »تاج گردون«، در پناه تقلبهای انتخاباتی مصطفی تاجزاده امیدوار بود همانند دوره های اول و سوم، به‌مجلس راه یابد اما حجم گسترده تخلف، موجب شد شورای نگهبان انتخابات این حوزه انتخابیه را ابطال کند. هوادارانوی با حضور در خیابانها و فتنه انگیزی کوشیدند نظر خود‌را به عنوان رأی مردم جا بزنند ولی توفیقی نیافتند. »بهزادنبوی« عضو سازمان مجاهدین، در حمایت از آرای متقلبانه دوستانش، مدعی شد: »بعضی از صندوقهای رأی باطل میشود تا نامزدهای جناح راست به مجلس ششم وارد شوند.با ابطال انتخابات در حوزه های انتخابیه گچساران بندرعباس، میناب وپنج نماینده منتخب مردم از حضور در مجلس ششم شورای اسامی بازماندند. آنها از نمایندگان جبهه دوم خرداد یا گروههای وابسته به این جبهه بوده اند…« )روزنامه
فتح.۲۲ اسفند ۱۳۷۸)
❚ معاونت در اداره تحصن
»تاج گردون«، پس از اندکی راهی تهران شد و معاونت امور»اقتصادی، استانها و پارلمانی« یک سازمان برنامه ای را عهده دار در شمار پشتیبانان مالی جریان مدعی اصلاحات قرار
گرفت. در پایان مجلس ششم، زمانی که مدعیان اصلاحات با تحصن، در پی گروکشی در برابر شورای نگهبان و تائید صلاحیت از انقلاب مخملی سخن فراقانونی خود بودند، بهزاد نبوی صریحا میگفت و تهدید میکرد: »انتخابات مجلس هفتم گرجستانیزه می شود.« برای افزایش توان گردن کشی در برابر قانون، جمعی از به دخالت درنمایندگان مجلس، استعفا دادند. سپس دولت رسماروند برگزاری انتخابات روی آورد. ۱۲عضو هیات دولت، و حدود
۱۰۰ معاون وزیر و مدیر عالی دولت خاتمی و گروهی از استانداران
استعفا دادند. موسوی اری در مقام وزارت کشور و مسئول عالی‌اجرای انتخابات نیز تهدید می کرد که انتخابات را برگزار نمی کند! در مجلس، محور تحصن و استعفا، بهزاد نبوی بود و در دولت،‌»تاج گردون«، از عناصر اصلی هماهنگ کننده استعفاها بود.نام وی نیز در فهرست مدیران مستعفی سازمان متبوعش قرارداشت.
❚ اقتصاد در پشت پرده؛ رفاقت خاوری با
تاجگردون
با استقرار دولت نهم، حضور رسمی »تاج گردون« در مدیریت کلان، پایان یافت و تنها در قالب حزب منحله مشارکت و بنیاد باران فعالیت سیاسی خود را ادامه داد. با این حال، بسیاری از یاران او مسئولیتهای پیشین خود را حفظ کردند یا حتی برکشیده
شدند و مسئولیتهای مهمتری یافتند. با نگاهی به فهرست مدیران اقتصادی دولت در سالهای اخیر میتوانیم بسیاری از دوستان و یاران وی را شناسائی کنیم. »محمد جهرمی«، گرچه از مریدان او نبود اما از دوستان »تاج گردون« بود که از مدیریت در استانداری فارس با وی سابقه همکاری داشت. جهرمی در دولت نهم به وزارت کار رسید و در آستانه انتخابات دهم ریاست جمهوری سودای داوطلبی داشت. وی در دولت دهم به ریاست بانک صادرات رسید. »فرشباف ماهریان«، از یاران »تاج گردون« و از مدیران سابق سازمان مدیریت و برنامه ریزی، رئیس کل بیمه و معاون وزیر اقتصاد شد. وی در دولت خاتمی،
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران و از نیروهای»تاج گردون« بود. »کوروش پرویزی«، در دولت خاتمی معاون استانداری سمنان بود و به معاونت سازمان نوسازی مدارس دروزارت آموزش و پرورش انتقال یافت. وی که از یاران صمیمی
و هم ولایتی های »تاج گردون« است، مورد حمایت اسفندیار مشائی قرار گرفت و مسئولیتهائی چون مدیریت بانک »توسعه صادرات« و »عضویت در شورای عالی پول و اعتبار« را عهده دار شد. »سید قاسم حسینی« که از همشهریان و دوستان قدیمی
»تاج گردون«، بود در دولت خاتمی برکشیده شد و مدیریت سازمان مدیریت و برنامه ریزی چند استان و سپس معاونت امور استانهای این سازمان را بر عهده گرفت. وی در دولت احمدی نژاد نیز موقعیت خود را حفظ کرد و »معاونت برنامه ریزی« معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور را عهده دار شد. »اکرمی« نیز با »تاج گردون« روابط صمیمانه و خانوادگی دارد. وی با حمایتهای »تاج گردون« در دولت خاتمی به معاونت
اداری، مالی و پشتیبانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی رسید.او در دولت دهم معاون وزیر اقتصاد و رئیس خزانه داری کل کشور بود. »حمید پورمحمدی« که از دوستان و همشهریان
»تاج گردون« است، در دولت خاتمی به سمت معاون استانداری دست یافت ولی با پایان دولت خاتمی، موقعیت خود را ارتقاء داد و با حمایت ویژه نزدیکان اسفندیار رحیم مشائی معاون بانک و بیمه وزارت اقتصاد شد و سپس قائم مقام بانک مرکزی گردید.
محسنی اژه ای دادستان کل کشور وی را از متهمان اصلی فساد بانکی سال ۹۰ معرفی کرد.»محمود رضا خاوری« اختلاس‌گر‌ فراری معروف، از دوستان »تاج گردون« و شیخ مهدی کروبی‌بود و با اینکه تحصیلات حقوقی داشت، به مدیریتهای کلان بانکی و مدیریت بانکهای »صنعت و معدن« و »سپه« دست‌یافت. در دولت احمدی نژاد با حمایت نزدیکان اسفندیار رحیم‌مشائی مدیر عامل بانک ملی شد. پس از افشای فساد بانکی سه
هزار میلیارد تومانی، به کانادا رفت و هنوز بازنگشته است. »سیدکامل تقوی نژاد« هم از دوستان قدیمی و همشهریان »تاجگردون« بود که در دولت خاتمی به معاونت در وزارت اقتصاد و‌نیز وزارت تعاون برکشیده شد.«
❚ زاکانی: مساله ما دروغگویی و عدم صداقت
تاجگردون است
این مطالب را نه دی، ۹ سال قبل منتشر کرد؛ اکنون و طی این ۹‌سال پرونده تاجگردون قطورتر شده که بخشی از ان را دکتر زاکانی‌هفته گذشته در نشست خبری نمایندگان منتقد حضور تاجگردون
در مجلس بیان کرد که در ادامه آمده است: علیرضا زاکانی نماینده مردم قم در مجلس سه شنبه گذشته‌در نشست خبری نمایندگان معترض به اعتبارنامه غلامرض تاجگردون با عنوان »چرا بررسی اعتبارنامه نمایندگان مهم است؟«اظهار داشت: ما سعی کردیم هیچ چیز نگوییم جز اینکه سندداشته باشیم و قاعده این بوده که با سند باشد.
وی افزود: عدم صداقت توسط آقای تاجگردون ده ها بار اتفاق افتاده اما چند نکته مختصر را می گویم. به عنوان مثال وقتی‌اینها دچار استیصال شدند خواهر ایشان نکته ای را منتشر و اعلام‌‌ کرد نظر رهبری این بوده که آقای تاجگردن رزمنده و در جهاد
سازندگی بوده و حامی محرومین و … است و وقتی اعتراضات بالا آمد، نگفتند اشتباه است بلکه گفتند فتوشاپ و جعلی است. زاکانی تصریح کرد: نکته بعد موضوع حمایت از فتنه و تحصن سال ۸۲ است که البته حضور در فتنه و پرداختن به آن، موضوع
ما نیست بلکه دروغ گویی است. او گفت در تحصن و فتنه نبودم درحالی که اسناد و مدارک وجود دارد و وزارت اطاعات گفته ایشان‌جزو سردمداران مستعفی سال ۸۲ است. در حقیقت در نامه‌وزارت اطاعات آمده که ایشان در تحصن حضور داشته است. مورد بعد ناظر به حصر و عوامل حصر که همه اسناد پیوست دارد. وی استفاده از مدرک دکترا را از دیگر موارد پرونده تاجگردون‌عنوان و خاطرنشان کرد: ایشان به صورت مکرر خود را در تبلیغات
و اسناد، دکتر معرفی کرده است و در جایی دکترای وی اقتصاد و بعد مدیریت و … معرفی شده و ایشان فوق لیسانس بیشتر ندارد.زاکانی تاکید کرد: آقای تاجگردون در ثبت نام خود ذکر نکرده که فرزند دوم دارد و خارج از کشور است و این فرزندش و در شناسنامه
وی هم ثبت نشده است . یک نماینده مجلس ابتدا امر باید صادق‌باشد وگرنه نمی تواند به مردم خدمت کند.‌وی با تاکید بر اینکه آقای تاجگردون ده ها دروغ گفته و حتی تولید
دروغ می کند، بیان کرد: ما نه توجهی به سیاست و فتنه گری ایشان داریم و نه مسائل دیگر، بلکه موضوع ما عدم صداقت ایشان است. اینکه کسی سفر خارج از کشور داشته و همسرو دخترش در خارج باشند و سفرهای خارجی می روند از لحاظ امنیتی قابل پیگیری است که ما کاری به این نداریم.‌ وی با اشاره به بودجه سال ۹۷ ،گفت: تخلفات رییس کمیسیون‌تلفیق بالغ بر ۳۹ هزار میلیارد تومان است. هم سر فصل ها را تغییر
داده و غیره. وی انتصاب فامیل و نزدیکان را از دیگر موارد موجود‌در مسئله پرونده تاجگردون عنوان و خاطرنشان کرد: قریب به ۲۴نفر از نزدیکان تاجگردون در ۸۴ شرکت عضو هستند. آیا همه افراد در ایران چنین شرایطی دارند؟

برچسب ها :

ناموجود
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.